MBO opleidingen

Alles wat je wil weten over de mogelijkheden van MBO onderwijs in de hospitality branche.

Het mbo 

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt studenten, zowel jongeren als volwassenen, voor op hun toekomst in de maatschappij. Er wordt opgeleid voor een vak, een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Het leidt tot een wettelijk erkend diploma.
Met bijna 500.000 studenten is het mbo de grootste onderwijssector in Nederland. Ruim 25.000 studenten volgen op dit moment een mbo studie binnen het onderwijscluster Gastvrijheid. Dit cluster bestaat uit alle opleidingen gericht op de sectoren horeca, toerisme, recreatie en facilitaire dienstverlening. 

Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) en vakscholen bieden betreffende opleidingen aan in hun regio’s en doen dat in nauwe samenwerking met bedrijven. 

Leerwegen BOL en BBL 

Er zijn voor studenten in het mbo twee hoofdroutes om een opleiding te volgen. De beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

De bol student volgt de studie op school en doet praktijkervaring op via diverse stages. De bbl student werkt via een arbeidsovereenkomst bij een werkgever en gaat meestal een dag in de week naar school. In het mbo volgen gemiddeld 75% van alle studenten een bol opleiding. Een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren is dat bol studenten naast hun stages meer en meer worden opgeleid binnen bedrijven. Innovatie onder de noemer van hybride leren. Verschillende opleidingsniveaus Het middelbaar beroepsonderwijs heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleidingen varieert van één tot vier jaar.

Entree*

Jongeren zonder diploma, doorstroom naar niveau 2 of arbeidsmarkt

1 jaar

Niveau 2 mbo

basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk

1 – 2 jaar

Niveau 3 mbo

vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar, zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid

2 – 3 jaar

Niveau 4 mbo

middenkaderopleiding en specialistenopleiding (kopstudie van één jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. Een niveau 4-diploma geeft toegang tot het hbo.

3 – 4 jaar

*Met uitzondering van de entree opleiding zijn er toelatingseisen voor de niveau 2, 3 en 4 opleidingen in het mbo.

Maatwerk en een leven lang ontwikkelen

De bol en bbl opleidingen voor jongeren worden door de overheid bekostigd. Naast het opleiden van jongeren zijn ROC’s en vakscholen ook bezig met het aanbieden van onderwijs en opleidingen voor volwassenen, voor professionals en bedrijven. Inburgeringscursussen, maatwerktrajecten voor bedrijven en een leven lang ontwikkelen. Diverse ROC’s en vakscholen hebben daarom een intensief overleg met bedrijven in hun regio’s om her-, -bij en nascholing mogelijk te maken. De bekostiging van dergelijk maatwerk verloopt vaak via gemeentes, subsidie trajecten, opleidingsfondsen en via investeringen vanuit bedrijven zelf.